#catchthemoment

Livet er fuld af spontane, smukke øjeblikke – men mange oplever også de spontane, kløende øjeblikke. #Catchthemoment handler om at fange disse øjeblikke, når de opstår, så du får bedre styr på din nældefeber. Download app’en Nældefeber, del dine billeder på #catchthemoment, og vær med i kampen mod nældefeber.

HVAD ER NÆLDEFEBER

Nældefeber eller urticaria er tilstand, som er karakteriseret ved udvikling af nælder (kvadler), og/eller andgioødem. Nældefeber er et kløende udslæt, som består af hævelse i huden, som opstår akut, og hvor de enkelte elementer(områder) svinder igen inden for 24 timer, mens nye eventuelt kommer til. Når nældefeberen har varet i over 6 uger, kalder man det kronisk nældefeber/urticaria.

MERE OM NÆLDEFEBER

Hudelementerne er hvidlige og hæver sig op over hudniveau og kaldes kvadler. De største elementer kan være blege i midten og fremtræde med en let rødlig ring omkring. Nældefeber kan være akut eller kronisk og optræde spontant eller evt. være udløst af fysiske påvirkninger (fysisk urticaria).

Akut og kronisk nældefeber kan være udløst eller forværret af medicin man har indtaget, af infektioner eller af fødevarer, men hos mere end 80% af personer med nældefeber finder man ikke årsagen til sygdommen.

En særlig type af nældefeber er angioødem. Her er hævelsen ofte mere diffus og sidder dybere i huden, typisk fx på øjenlåg, på læber, kønsdele, tunge eller i de øvre luftveje. Huden er mindre rød og klør ikke. Hævelsen ved angioødem kan vare i op til tre døgn.

Nældefeber er en almindeligt forekommende hudsygdom. I løbet af livet vil 15-20% af befolkningen få et udbrud. Akut nældefeber er hyppigst hos børn, kronisk er hyppigst hos voksne. Kvinder får tilstanden tre gange så ofte som mænd.

Updated: 14-06-2019