Kronisk spontan nældefeber (CSU)

Hvad er Nældefeber?

Nældefeber er et kløende udslæt med rødlige nælder også kaldet kvadler, der kan sidde overalt på huden

Det typiske udslæt ligner resultatet af kontakt med brændenælder, heraf stammer den latinske betegnelse urtica, som betyder nælde på latin. Urticaria er internationalt defineret ved fremkomsten af nælder, angioødem (hævelse i de dybere hudlag) eller begge.

Sygdomsbilledet ved nældefeber domineres af kløe og røde nælder af varierende størrelse og form.

Nældefeber kan opstå på få minutter, og nælderne veksler i størrelse og svinder og kan opstå andre steder på huden. De enkelte nælder står almindeligvis kun samme sted i huden i 3-8 timer, men kan vare op til et døgn. Almindeligvis vil akut nældefeber episoderne vare 2–14 døgn, men ved kronisk nældefeber er der daglige eller gentagne udbrud i mere end 6 uger.

En nælde er en hævelse i huden, nærmere betegnet i læderhuden (dermis).

Nældefeber smitter IKKE, men der findes en sjælden arvelig form for angioødem i form af hereditært angioødem (HAE), som skyldes mangel på proteinet C1 esterase hæmmer.

Nældefeber forekommer hos ca. 15–20 % af den danske befolkning på et eller andet tidspunkt i livet. Tilstanden debuterer oftest før 30 årsalderen og er hyppigst hos børn.

 urticaria

 

 

Angioødem:

Hvis den samme hævelse sker dybere i huden, dvs. dybere i læderhuden eller i underhuden (subcutis), kaldes tilstanden angioødem.

Hævelserne ved angioødem kan vare i op til 3 døgn. De optræder hyppigst i ansigt, øjenomgivelser, læber, mundbund, tunge m.m., hvor der kan være frygt for tillukning af luftveje, hvilket er meget sjældent. Giver sådanne hævelser anledning til synke- eller vejrtrækningsbesvær, skal man straks opsøge læge. Men hævelserne kan optræde hvor som helst på kroppen, specielt på trykudsatte områder. I modsætning til nældefeber vil angioødem ofte være ømt, og der vil ofte ikke være rødme eller kløe. Angioødem kan også give reaktioner i mavetarmkanalen pga. hævelse i tarmvæggen, hvilket kan give symptomer som mave-ømhed, kvalme, opkastninger og diarré.

Op til 40 % af alle med kronisk spontan nældefeber kan også opleve angioødem.
Disse personer har samtidig en tendens til at opleve længerevarende symptomer.

 urticaria

Årsag til urticaria:

Årsagen til urticaria er kun delvist klarlagt, og ca. 80 % af alle urticariatilfælde vil være uden nogen oplagt forklaring eller årsag.

Urticaria underinddeles i akut spontan urticaria, kronisk spontan urticaria med kendt udløsende årsag eller uden kendt udløsende årsag, og inducerbar urticaria (se figur).

 

Inddeling af nældefeber (urticaria):

Kronisk spontan nældefeber (CSU = Chronic Spontaneous Urticaria)

Udgør cirka 80% af alle tilfældene med kronisk nældefeber.

Kronisk spontan nældefeber (CSU), er en uforudsigelig og til tider invaliderende form for kronisk kløe og udslæt (også kaldet nælder), der også kan vise sig som hævelse i de dybere hudlag (angioødem).

Op til 1 % af verdens befolkning lider af kronisk nældefeber (CU) og det er hyppigst hos voksne, allerhyppigst i aldersgruppen 20–40 år.

Kvinder rammes op til 3 gange så hyppigt som mænd.   

Ca. 50 % har udelukkende nældefeber, 40 % har både nældefeber og angioødem, mens 10 % udelukkende har angioødem.

For at man taler om kronisk spontan nældefeber skal generne forekomme dagligt eller tilbagevendende i en periode på mere end 6 uger.

I de fleste tilfælde varer kronisk spontan nældefeber 1-5 år, men kan også vare i flere årtier.

Hos omkring 10% varer sygdommen mere end 5 år og kan i enkelte tilfælde vare op til 50 år.

Kronisk spontan nældefeber kan i betydelig grad påvirke livskvaliteten og resultere i negative konsekvenser i form af søvnmangel og psykologiske følgesygdomme såsom f.eks. depression og angst

Forskning har vist, at livskvaliteten ved kronisk spontan nældefeber i visse henseender kan være påvirket i samme grad som hos patienter med iskæmisk hjertesygdom, med mangel på energi, social isolation og følelsesmæssige forstyrrelser.

Patienterne kan også opleve vanskeligheder i forhold til sit arbejde, og mere end halvdelen vil opleve sygefravær som følge af sygdommen.

Op mod halvdelen af alle, der lider af kronisk spontan nældefeber reagerer ikke på standardbehandling med H1-antihistaminer.

 

Inducerbar urticaria (CindU):

Den inducerbare urticaria udgør cirka 20% af tilfældene af den kroniske urticaria og kan fremprovokeres ved et givent stimulus.

  • Urticaria factitia (dermografisme). Udløses af rids i huden.
  • Kuldeurticaria. Udløses af kulde. Obs badning i koldt vand, indtag af kolde fødevarer, wind chill factor (Vindafkølingsfaktor) ved blæst.
  • Varme udløst urticaria. Udløses af varme.
  • Trykurticaria (Delayed pressure urticaria). Udløses af tryk pr. kvadratcentimeter. Obs benyt med fordel bred livrem, bred skulderrem, bred BH-strop, løstsiddende tøj.
  • Solar urticaria. Udløses af forskellige bølgelængder UV-lys og/eller synligt lys.
  • Vibrations urticaria. Udløses af vibrationer direkte mod huden. Obs vibrerende værktøjer, genstande mm.
  • Kolinerg urticaria. Er et kolinergt respons på en øgning i krops temperatur såsom passiv opvarmning, emotionel påvirkning, angst, stress, fysisk aktivitet.
  • Aquagen urticaria. Udløses af vand og er temperaturuafhængig.
  • Kontakt urticaria. Udløses af allergisk eller toksisk påvirkning. Obs allergi (fx. påvist allergi overfor fødevareallergen, inhalationsallergen, insektstik, latex) eller toksisk påvirkning (fx. brandmænd i havet, brændenælde

Sygdomsmekanisme:

Urticaria er det, som man kalder en mastcelledreven sygdom.

Ved nældefeber og angioødem spiller histaminfrigørelse fra mastcllen en væsentlig rolle, men andre, såkaldte mediatorer, kan også spille en rolle

Ved ACE-hæmmer medicinudløst angioødem spiller bradykinin en vigtig rolle.

 

Se et interview med professor Marcus Maurer – en af verdens førende eksperter inden for nældefeber.

Se videoen

Her kan du få gode råd om hvilke emner og spørgsmål der kan være relevante at tale med din læge om.

Læs mere

Astma-Allergi Danmark arbejder for, at alle berørt af astma, allergi, høfeber og eksem får en bedre hverdag.

Få mere information på http://www.astma-allergi.dk