Behandlingsmuligheder

Det primære behandlingsmål er om muligt at finde den udløsende mekanisme og eliminere denne.

Det sekundære behandlingsmål er at udelukke underliggende sygdom og så vidt muligt at opnå symptomfrihed.

Målet for behandlingen er, at patienten bliver symptomfri og således ikke generes af kløe, hævelser eller nælder, eller opnår en for patienten tilfredsstillende grad af symptomkontrol.

Medicinsk behandling:

Akut spontan nældefeber behandles med ikke-sløvende 2. generations antihistaminer i indregistreret dosis. Børn behandles efter samme retningslinjer som voksne.

Kronisk nældefeber behandles med ikke-sløvende 2. generations antihistaminer som fast behandling i indregistreret dosis.

Virker behandlingen af kronisk spontan urticaria ikke tilfredsstillende efter 2 – 4 uger, kan dosisøgning af ikke-sløvende 2.generations antihistamin i op til 4-dobbelt dosis overvejes. Dette bør foregå i samarbejde med din læge og skal gøres under hensyn til mulige følgesygdomme og anden medicinering.

Samtidigt bør der udfyldes en nældefeber/angioødem-dagbog, hvor man bl.a. registrerer forekomsten af kløe og udslæt, og der udfyldes skemaer med henblik på at måle livskvaliteten.

Hvis du stadig har symptomer, så bør du kontakte din hudlæge/specialist.
- følg dette link for at finde den nærmeste hudlæge (Dermatolog) eller hospital hvor der er specialister i hudlidelser (Dermatologisk afdeling).

Bortset fra standarddosis af antihistamin bør disse behandlinger foregå meget kontrolleret – gerne hos hud- eller allergispeciallæge

Målet med din behandling er fuldstændig symptomfrihed. 

Her kan du få gode råd om hvilke emner og spørgsmål der kan være relevante at tale med din læge om.

Læs mere